Posted on

ดื่ม“ออร์แกนิค”แล้ว โรคเบาหวานกลับมีน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น?

จากคำถาม : ทำไมบางท่านหลังจากที่ดื่ม“ออร์แกนิค”แล้ว โรคเบาหวานกลับมีน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น?

ก่อนอื่นขอให้ทำความเข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังดื่ม วิธีการดื่มถูกต้องหรือไม่ ? และดื่มนานแค่ไหน ?

ออร์แกนิค เป็นอาหารเสริมที่บริสุทธิ์ เป็นสารบำรุงที่จำเป็นต่อกลไกภายในร่างกาย ออร์แกนิค ไม่ใช่ยา หากมีส่วนเข้าไปช่วยทดแทนอินซูลินในตับอ่อน เพื่อช่วยในการแยกสลายน้ำตาลในเส้นเลือด แต่สารนี้ไม่ใช่อินซูลินจึงไม่เหมือนอินซูลินทิ่ใช้ฉีดเข้าไป หรือรับประทานเข้าไปที่จะให้ผลอย่างเฉียบพลันทันที

หลังจากที่ดื่ม ออร์แกนิค แล้วน้ำตาลในเส้นเลือดเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ระมัดระวัง งดหรือลดการรับประทานดังต่อไปนี้ มันฝรั่ง มันเทศ เกาลัด ข้าวโพด มันแกว หรือผลไม้ที่มีความหวานสูง เพราะร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น