Posted on

ข้อพึงระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับฝ้า

ในโลกนี้คงไม่มีใครอยากจะเป็นฝ้าเพราะมันจะทำให้ผิวหน้าของเราขาดความงดงามและยังบั่นทอนความมั่นใจของเราด้วย เมื่อเกิดฝ้าขึ้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีรักษา ฝ้านั้นรักษาได้แต่ไม่หายขาดเมื่อใดคุณปล่อยปะละเลยไม่ดูและมันก็จะกลับมาอีกดังนั้นเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าของเรา แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์สำหรับฝ้ามีส่วนประกอบของสารเคมี จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังนี้

1. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทาฝ้า หรือผลิตภัณฑ์อย่างใดก็แล้วแต่ ต้องอ่านฉลาก วิธีใช้บนฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตาม หากมีคำเตือนควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ
2. ควรทดสอบก่อนใช้ โดยทาครีมบริเวณหลังใบหู ทิ้งไว้โดยไม่เช็ดออก และตรวจสอบเมื่อครบ 24 และ 48 ชั่วโมง ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีผื่นแดง หรือคัน ไม่ควรใช้ครีมนั้นต่อไป อย่าทาตรงท้องแขนเพราะผิวบริเวณนั้นหนากว่าผิวหน้าของเราค่ะ หาเจอคนขายที่แนะนำให้ทดลองทางที่ท้องแขนดู แสดงว่าไม่รู้จริงค่ะ
3. หยุดใช้ทันที เมื่อมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่ามีอาการแพ้ และรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที
4. เวลาใช้ต้องระวังอย่าให้เข้าตาเป็นดันขาด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตาคุณได้
5. หากใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน ไม่ได้ผลควรเลิกใช้ทันทีค่ะ เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างไม่สามารถเหมาะกับทุกคนได้ บางคนใช้แล้วได้ผล บางคนใช้แล้วหน้าพัง ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน
ฝ้าที่ขึ้นบนใบหน้า นับเป็นสิ่งที่หลายท่านวิตกกังวล เพราะทำให้ความสวยงามของเราลดน้อยลงไปจึงต้องซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับฝ้ามาใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารเคมี ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้ ถ้าหากเป็นฝ้าเพียงเล็กน้อยที่มีสาเหตุมาจากการโดนแสงแดด ก็ควรป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดซ้ำหรือถ้าเป็นฝ้าเพียงเล็กน้อย จำเป็นต้องใช้ ผลิตภัณฑ์สำหรับฝ้า คุณควรเลือกซื้อสินค้าที่ไม่มีสารห้ามต้องห้าม ฉลากต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย และใช้ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนอย่างเคร่งครัด ก็จะปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะ

ผลิตภัณฑ์คังเซนสำหรับผู้มีปัญหา กระ ฝ้า ใบหน้าหมองคล้ำ